apr

       Opportunity Cost

"Opportunity Cost" sau  Costul Oportunității se referă la beneficiile potențiale care sunt pierdute atunci când un individ, investitor sau o afacere alege o opțiune sau o investiție în locul alteia. Reprezintă costul celei mai bune alternative renunțate sau sacrificată. Cu alte cuvinte, costul oportunității este valoarea beneficiilor care ar fi putut fi obținute prin alegerea unei opțiuni sau investiții alternative care nu a fost selectată. Costul oportunității este un concept important în economie și în luarea deciziilor, deoarece ajută la evaluarea costului real al unei decizii prin luarea în considerare a ceea ce a fost abandonat în alegerea unei opțiuni în favoarea alteia.

Costul oportunitatii poate fi considerat un risc în sensul că el reflectă valoarea alternativelor pierdute în urma unei decizii sau acțiuni. 

Subperformanța poate fi privită ca un aspect important al costului oportunității în investiții. Atunci când un portofoliu sau o investiție subperformează, există o valoare pierdută a altor opțiuni de investiții mai bune care ar fi putut fi luate în considerare de către investitor în același interval de timp. În plus, subperformanța poate semnala faptul că o altă investiție ar fi putut fi o alegere mai bună. Astfel, evaluarea costului oportunității poate fi realizată prin comparația performanței portofoliului cu cea a altor opțiuni de investiții disponibile și analiza pierderii potențiale de profit. În general, subperformanța poate fi un indicator important al faptului că trebuie să fie revizuită strategia de investiții și să fie identificate opțiuni de investiții mai bune.

Riscul de subperformanță poate fi redus prin diversificarea portofoliului de investiții și alocarea adecvată a capitalului într-o varietate de active și piețe.